Werkfit Maken en Modulaire trajecten

Gemeenten en UWV

‘Werkfit Maken’ is een dienst die we uitvoeren in opdracht van UWV. Wanneer je een Wajong, WIA, WGA of ZW-uitkering hebt, kan UWV je een traject aanbieden. UWV neemt de trajectkosten voor hun rekening. Als je wilt weten of je recht hebt op een traject kun je contact met UWV of met ons opnemen.

Werkfit Maken helpt je een realistisch beeld te krijgen van je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het helpt je om terug te keren naar de arbeidsmarkt, zodat arbeid weer een centrale plek krijgt in je leven. We bieden je ondersteuning zodat je jouw aandacht en inzet steeds meer kunt richten op het terugkeren in het arbeidsproces.
Voor iedere klant maken we na een kennismakingsgesprek een traject op maat, gericht op de wensen en mogelijkheden. Samen met jou en het UWV bepalen we hoe lang het traject duurt, hoeveel begeleidingsuren er toegekend worden en wat de doelstelling van het traject is.  Een traject duurt maximaal 18 maanden.

Wat is de aanpak van Zinzijn?

De re-integratieactiviteiten van Werkfit Maken kunnen bestaan uit:

 • Het versterken van werknemersvaardigheden.
  Te denken valt aan: het opbouwen van arbeidsritme, omgaan met conflicten op de werkvloer, grenzen bepalen en bespreekbaar maken in het zelfstandig uitvoeren van taken en opdrachten, omgaan met hiërarchische structuren binnen de organisatie, etc.
  Tijdens de sessies bespreken we eerdere situaties en reflecteren we daarop met als doel het verkrijgen van zelfinzicht. Ook kunnen we bespreken of een stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk je kan helpen in je onderzoek. Zinzijn heeft een groot netwerk dat tot je beschikking staat tijdens het traject.
 • Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit.
  Hier kun je denken aan het accepteren van en leren omgaan met je belemmeringen en belastbaarheid. Thema’s als assertiviteit en weerbaarheid komen aan de orde. Binnen Zinzijn hebben we de expertise op het gebied van loopbaanbegeleiding én yoga, meditatie en mindfulness. We hebben een eigen methode ontwikkeld waarbij je de lichamelijke conditie opbouwt met behulp van lichaamswerk. Onder persoonlijke effectiviteit vallen ook het leren profileren van jezelf bij potentiële werkgevers en het voeren van netwerkgesprekken.
 • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie.
  We onderzoeken grondig wat je kwaliteiten, ervaring en wensen zijn, zodat we een passend loopbaanscenario kunnen schetsen. We formuleren een zoekrichting die ook past bij de fysieke en psychische grenzen. We beschikken over een verscheidenheid aan technieken en methodieken om dit samen met jou te analyseren.

De re-integratieactiviteiten van de Modulaire trajecten kunnen bestaan uit:

 • Het Begeleiden bij Scholing
  Als je een opleiding volgt, kan het prettig zijn om, los van de opleiding, ondersteuning te ontvangen. We denken met je mee over situaties die je in de opleiding tegenkomen en we ondersteunen in het organiseren en plannen. Als je tegenslagen ervaart, bieden we een luisterend oor en willen we met je sparren over passende oplossingen. Op die manier voel je je bekrachtigd in het volgen en zo succesvol mogelijk afronden van de opleiding.
 • De Participatie Interventie
  Binnen deze dienstverlening ondersteunen we je in het ‘naar buiten treden’. Wanneer je een grote tegenslag hebt ervaren of ziek bent geworden, kan je wereld kleiner worden. Niet altijd is de omgeving nog passend en ervaar je dat je niet overal terecht kunt. Of dat je energieniveau dusdanig is afgenomen dat je nauwelijks nog buiten de deur komt. Tijdens deze trajectvorm begeleiden we je bij het hervinden van energie, weer aansluiting vinden bij je omgeving en weer in beweging komen. Dit pakken we stap voor stap aan. We houden rekening met jouw eigen wensen en mogelijkheden. We respecteren ook jouw tempo. Binnen de participatie interventie werken we toe naar aantoonbaar meer buiten de deur komen in een persoonlijke setting. Je kunt denken aan contact hervinden met je omgeving, een hobby oppakken, met iemand gaan wandelen of voorzichtigen weer gaan sporten en/ of bewegen.
 • Het Bevorderen van Maatschappelijke Deelname
  Waar we ons in de Participatie Interventie richten op meer naar buiten treden in de persoonlijke sfeer en omgeving, wordt bij Bevorderen van Maatschappelijke Deelname verwacht dat we op zoek gaan naar activiteiten in gestructureerd groepsverband. Vrijwilligerswerk, sporten in een groep op een vast tijdstip in de week, een werkervaringsplek of een andere denkbare activiteit die elke week terugkomt. Ook hier houden we rekening met jouw wensen en samen inventariseren we wat bij jou past.

Info

Wil je meer weten over een Werkfit Maken-traject bij Zinzijn?

Neem contact met me op
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.